Sommarbokskampanj t om 30 juni: 50% rabatt på alla böcker och e-böcker!

Juridik / Nya lagar 1 juli – de viktigaste förändringarna

Nya lagar  1 juli 

– de viktigaste förändringarna
LEI-koder för värdepappershandel

Från och med 1 juli 2021 träder ett antal lagändringar i kraft. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

Publicerad:
Justerad beräkning av bilförmån

Riksdagen har beslutat om en ändrad beräkning av bilförmånen. Syftet är att värderingen av bilförmån ska bli mer korrekt. Det innebär i de flesta fall högre förmånsvärden, men på de dyraste bilarna blir förmånsvärdet lägre. De nya reglerna tillämpas på bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången 1 juli 2021 eller senare.

Läs mer här 

Växa-stödet utvidgas

Växa-stödet ska tillfälligt utvidgas. Det innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person, kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Ändringarna träder i kraft 1 juli 2021 och upphör att gälla vid utgången av 2022.

Läs mer här

Sommarrabatt på 19–23 åringar

Rabatten på arbetsgivaravgiften för 19–23 åringar förstärks ytterligare under juni–augusti 2021. Det innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% för alla unga mellan 15–23 år.

Läs mer här

Ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter på FoU

Nedsättningen för personer som arbetar inom forskning och utveckling (FoU) sätts ned ytterligare. Avdraget höjs från 450 000 kr till 600 000 kr och arbetstidsvillkoret blir mer generöst. De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2021 och ska tillämpas på ersättningar som betalas ut efter 30 juni 2021.

Läs mer här

Effektivare konkurshantering

En effektivare konkurshantering införs 1 juli 2021 som bland annat innebär att all skriftlig kommunikation ska kunna ske i digital form och att edgångssammanträdet i tingsrätten ersätts med ett sammanträde hos konkursförvaltaren.

Läs mer här

Nya momsregler vid e-handel med konsumenter

Från och med 1 juli 2021 gäller även ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter mm inom EU.

Läs mer här 

Mer egenproducerad el utan energiskatt

El som framställs i mindre produktionsanläggningar undantas från energiskatt. För närvarande är gränsen för egenproducerad solel 255 kilowatt och för el från vind eller vågor är gränsen 125 kilowatt. Från 1 juli 2021 höjs gränsen för egenproducerad solel till 500 kilowatt och för vind- eller vågkraft till 250 kilowatt.

Ny fastighetsmäklarlag

En ny fastighetsmäklarlag införs 1 juli 2021. En av nyheterna är att den nya lagen inte bara ska gälla för fastighetsmäklare utan även för fastighetsmäklarföretag. Syftet är att få en mer heltäckande och slagkraftig tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. Den nya lagen ska bidra till att köpare och säljare ska kunna känna större trygghet i samband med bostadsaffärer.

Allmänna arvsfonden moderniseras

Allmänna arvsfonden ska moderniseras i syfte att även i fortsättningen vara relevant och rättssäker. Den nya lagen börjar gälla 1 juli 2021.

Beslutet innebär bland annat att:

  • målgruppen utökas till att även omfatta verksamhet för äldre personer
  • regeringen ska fatta beslut om hur mycket pengar som ska kunna delas ut kommande år
  • de övergripande kriterierna för stöd ur fonden regleras i lag
  • en möjlighet införs för att hindra att stöd betalas ut om kraven för stöd inte uppfylls och
  • arv eller försäkringsbelopp som har kommit till fonden kommer att kunna avstås till sambo i något fler fall än tidigare.