Nyttjanderätt 

Med nyttjanderätt menas en rätt att nyttja eller använda något, vanligtvis under en viss tid och i utbyte mot en ersättning.

Exempel på nyttjanderätter är hyra och arrende. Det går t ex också att ha nyttjanderätt till författares eller bildkonstnärers upphovsrätt.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för nyttjanderätt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.