Obestånd

Ett företag (eller en person) är på obestånd om man inte i rätt tid kan betala sina skulder och problemet inte bara är tillfälligt. Obestånd brukar också kallas insolvens.

Vad som menas med tillfälligt är inte helt klart men någon lång tid är det aldrig tal om, kanske högst någon månad.

En företagare måste kunna visa att oförmågan att betala bara är tillfällig för att undvika konkurs. Tillfällig oförmåga att betala kan bero på t ex kundförluster eller på att alltför stora investeringar har gjorts under en kort tid.

Det är ofta en fordringsägare som upptäcker att ett företag kan vara på obestånd. Denne kan då antingen förhandla om en avbetalningsplan eller ett ackord eller ta hjälp av Kronofogden med betalningsföreläggande och utmätning för att få betalt. Slutligen kan det också bli tal om en ansökan om konkurs. Ett företag kan också själv konstatera eller befara att företaget är på obestånd.

För att företaget ska få genomföra en betalningsinställelse får det inte vara fråga om något tillfälligt problem utan det måste vara av allvarligare karaktär. Företaget kan också själv begära sig själv i konkurs om det verkligen rör sig om obestånd.

Istället för att begära sig i konkurs kan företaget ansöka om företagsrekonstruktion.

För dig som vill läsa mer rekommenderar vi vår bok Obestånd.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för obestånd - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.