Omvänd konvertibel

Omvänd konvertibel är ett värdepapper som kan liknas vid en utfärdad säljoption. Utgångspunkten är att man placerar ett bestämt belopp på vilket man får en fast avkastning, vars exakta värde beror på marknadsvillkoren på startdagen. Den underliggande egendomen kan vara antingen en enskild aktie eller ett aktieindex. Om kursen på den underliggande egendomen stiger eller är oförändrad får innehavaren behålla den fasta avkastningen. Skulle kursen gå ned, tvingas innehavaren köpa den underliggande egendomen till det förutbestämda priset, dvs det satsade beloppet konverteras till exempelvis aktier.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för omvänd konvertibel - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.