Oneröst fång

Oneröst fång innebär att mottagaren får äganderätten till något genom betalning eller annan motprestation.

Köp och byte är exempel på onerösa fång.

När en överlåtelse betraktas delvis som ett oneröst fång och delvis som ett benefikt fång talar man om ett blandat fång.

Jfr benefikt fång.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för oneröst fång - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.