Oneröst fång

Oneröst fång innebär att mottagaren får äganderätten till något genom betalning eller annan motprestation.

Köp och byte är exempel på onerösa fång.

När en överlåtelse betraktas delvis som ett oneröst fång och delvis som ett benefikt fång talar man om ett blandat fång.

Jfr benefikt fång.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.