Oredlighet mot borgenärer

Oredlighet mot borgenär handlar det om när någon förstör, låter bli att sköta eller ger bort företagsegendom, eller säljer egendom av betydande värden till underpris (se underprisöverlåtelse). En olovlig (för hög) utdelning från ett aktiebolag räknas som gåva och kan därför leda till åtal för oredlighet mot borgenärer. Detsamma gäller ett köp av ett aktiebolag för dess egna pengar. En enskild näringsidkare kan dömas för detta brott liksom företrädarna för ett handelsbolag eller ett kommanditbolag. I ett aktiebolag är det vd och styrelseledamöterna som kan bestraffas. Borgenärsbrott kan straffas med böter eller fängelse.

Läs mer om oredlighet mot borgenärer i vår bok Obestånd.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för oredlighet mot borgenär - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.