Ordförklaring för pantsättning av hyresrätt

För att en pantsättning av en hyresrätt ska var möjlig krävs att hyresrätten är överlåtbar och att man får hyresvärdens samtycke. För själva pantsättningen behövs inget samtycke, men panten saknar värde om man inte förvissar sig om hyresvärdens godkännande, vilket helst bör vara skriftligt. Endast lokaler kan pantsättas.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för pantsättning av hyresrätt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.