Ordförklaring för penningtvätt

Åtgärder i syfte att dölja eller omsätta pengar eller andra tillgångar från brottslig verksamhet. Vanligen handlar det om att omvandla s k svarta pengar till vita. Ordet penningtvätt (av engelskans money laundering) härstammar från trettio- och fyrtiotalens USA då den amerikanska maffian investerade stora summor i tvättautomater, som då började bli allmänt förekommande och där all betalning gjordes i kontanter. Maffian deponerade delar av vinsterna från olika kriminella handlingar såsom spritlangning, dobbleri och prostitution i dessa affärsrörelser och blandade på så sätt upp sina svarta pengar med tvättinrättningarnas "rena" intäkter.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för penningtvätt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.