Ordförklaring för personalvårdsförmån

Anställningsförmåner som syftar till att öka trivseln på arbetsplatsen, stärka samhörigheten mellan de anställda samt stärka personalens hälsa.

Exempel på personalvårdsförmåner är motion, enklare motionskläder och personalfika.

Personalvårdsförmåner är skattefria för de anställda. För att en förmån ska räknas som personalvårdsförmån krävs att den:

• riktar sig till hela personalen

• inte kan bytas mot kontanter

• tillhandahålls på arbetsplatsen (detta gäller dock inte motion)

• är av enklare slag

• inte erbjuds genom något kupongsystem (t ex kaffe- eller träningskuponger)

• inte är ersättning för utfört arbete (förtäckt lön).

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för personalvårdsförmån - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.