Ordförklaring för postväxel

Skuldförbindelse som innehavaren kan lösa in mot kontanter i en bank. Postväxlar används främst vid större kontantaffärer där man inte vill handskas med kontanter. Postväxeln köper man i bank där den skrivs ut på ett angivet belopp till en namngiven mottagare. Betalningsmottagaren löser i sin tur in postväxeln i bank.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för postväxel - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.