Ordförklaring för prövningstillstånd

Tillstånd som vanligtvis krävs för att Högsta domstolen (HD) eller Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ska ta upp ett mål till prövning. Vid förenklade tvistemål är det nödvändigt med prövningstillstånd redan i hovrätten. HD och HFD meddelar prövningstillstånd endast om det är av vikt för rättstillämpningen eller om det finns synnerliga skäl.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för prövningstillstånd - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.