Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet fastställs av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (KPI).

Prisbasbeloppet används som underlag vid olika beräkningar, exempelvis grundavdrag, skattefritt traktamente och pensioner.

Det förhöjda prisbasbeloppet används idag för att beräkna pensionspoäng.

Se även inkomstbasbelopp.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för prisbasbelopp - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.