Ordförklaring för privatbostadsföretag

Som privatbostadsföretag räknas ekonomiska föreningar (exempelvis bostadsrättsföreningar) och aktiebolag vars verksamhet till klart övervägande del består i att åt föreningens medlemmar eller bolagets delägare bereda bostäder i hus som ägs av föreningen eller bolaget.

Med klart övervägande del menas att minst 60% av fastigheternas taxeringsvärde ska höra till bostadsrätter som används på detta sätt.

Privatbostadsföretag schablonbeskattas, medan andra bostadsföretag beskattas enligt de vanliga skattereglerna för aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för privatbostadsföretag - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.