Ordförklaring för produktsäkerhetslagen

Lag (1988:604) som har till syfte att motverka att varor och tjänster orsakar skada på person eller egendom. Lagen omfattar näringsidkare i alla led, dvs tillverkare, importörer, grossister, detaljister m fl. Lagens viktigaste bestämmelse säger att om det finns risker med att använda en vara, så är företaget skyldigt att lämna information om dessa risker. Missar företaget att lämna sådan information kan företaget förbjudas att sälja produkten fortsättningsvis eller åläggas att ge varningsinformation. Andra sanktioner är skyldighet att återkalla varor samt exportförbud. Se även produktansvarslagen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för produktsäkerhetslagen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.