Räntearbitrage

Räntearbitrage innebär att kortfristiga banktillgodohavanden flyttas från ett land till ett annat för att skillnaden mellan ländernas räntesatser är större än kostnaden för att täcka valutakursrisken.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för räntearbitrage - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.