Räntekompensation

Räntekompensation kallas den kompensation köparen av en obligation betalar till säljaren för den upplupna obligationsräntan per avyttringsdagen (räntan från senaste ränteutbetalningsdag för kupongobligationer respektive räntan från utgivningsdagen för nollkupongobligationer). Räntekompensationen behandlas skattemässigt som ränta vilket innebär att säljaren tar upp beloppet som ränteinkomst medan köparen drar av beloppet som ränteutgift.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för räntekompensation - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.