Räntekorridor

Med räntekorridor menas gapet mellan Riksbankens inlånings- och utlåningsränta, som reporäntan måste hållas inom.

Inlåningsräntan är alltid 0,75% lägre än reporäntan och utlåningsräntan alltid 0,75% högre än reporäntan.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för räntekorridor - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.