Räntemarginal

Med räntemarginal menas i allmänhet skillnaden mellan den genomsnittliga utlåningsräntan och den genomsnittliga inlåningsräntan i en bank eller annat kreditinstitut.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.