Rnänteoption

En ränteoption är en option som har en räntebärande tillgång som underliggande egendom. Innehavaren av en ränteoption har köpt en rättighet att på en förutbestämd dag köpa eller sälja obligationer, depositionsbevis eller liknande till en på förhand bestämd ränta, lösenräntan.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för ränteoption - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.