Ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning kallas den ersättning som en låntagare tvingas betala till långivaren vid förtida lösen av ett bundet lån (se bunden ränta). Ersättningen beräknas med utgångspunkt i en jämförelseränta. Ränteskillnadsersättningen är avdragsgill i inkomstdeklarationen som ränta.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för ränteskillnadsersättning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.