Ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning kallas den ersättning som en låntagare tvingas betala till långivaren vid förtida lösen av ett bundet lån (se bunden ränta). Ersättningen beräknas med utgångspunkt i en jämförelseränta. Ränteskillnadsersättningen är avdragsgill i inkomstdeklarationen som ränta.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.