Rättshjälp 

Rättshjälp är en statlig ersättning som kan utgå för kostnader för bland annat juridisk rådgivning och rättegångskostnader. Näringsidkare kan normalt inte få rättshjälp i ärenden som rör näringsverksamheten.

Rättshjälp söks hos Rättshjälpsmyndigheten.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för rättshjälp - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.