Rättspraxis

Med rättspraxis menas domstolars och myndigheters avgöranden. Rättspraxis täcker ofta upp det som inte är klart uttryckt i lagar. Se även prejudikat.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för rättspraxis - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.