Rättsskyddsförsäkring

En rättsskkyddsförsäkring kan till viss del kan täcka den försäkrades kostnader för en rättslig process, t ex kostnader för att anlita ett juridiskt ombud. Rättsskydd ingår normalt i hem- och företagsförsäkringar.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för rättsskyddsförsäkring - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.