Rådighetsfel

Rådighetsfel innebär att en köpare av en fastighet på grund av ett myndighetsbeslut inte kan använda fastigheten på det sätt han eller hon tänkt sig då den köptes.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för rådighetsfel - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.