Röstbindningsavtal

Ett röstbindningsavtal är ett aktieägaravtal där en grupp aktieägare avtalar sinsemellan om hur man ska rösta i en viss fråga.

Avtalet kan t ex innehålla riktlinjer för styrelsens sammansättning eller för hur aktiebolagets vinst ska användas.

Det är vanligt att några av aktieägarna ingår ett röstbindningsavtal för att få den majoritet som krävs för att driva igenom en viss fråga på bolagsstämman. Röstbindningsavtalet kan vara en öppen eller hemlig uppgörelse mellan ett antal aktieägare. För att förstärka effekten av ett sådant avtal kan man i avtalet bestämma att den som bryter mot avtalet ska betala ett vite till de andra som ingått avtalet.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för röstbindningsavtal - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.