Realränteobligation

En realränteobligation är en kombination av en nollkupongobligation och en kupongobligation.

Kombinationen innebär att realränteobligationen ges ut till underkurs. Underkursen motsvarar obligationens realränta. På slutdagen återbetalas nominellt belopp.

Förutom realräntan beräknas en ersättning för den inflation som varit under obligationens löptid. Kompensationen för inflationen beräknas utifrån konsumentprisindex (KPI) och kan jämföras med den rörliga kupongräntan som utbetalas på en kupongobligation.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för realränteobligation - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.