Realsäkerhet 

Med realsäkerhet menas säkerhet för lån i form av fast egendom, värdepapper eller liknande, kan vara exempelvis pantbrev i hus, företagsinteckningar eller aktier. Se även namnsäkerhet.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för realsäkerhet - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.