Reporänta

Reporänta kallas den ränta som en centralbank sätter på återköpsavtalen med banker och kreditinstitut (genom återköpsavtalen köper centralbanken värdepapper och betalar med pengar som därmed sätts i omlopp). Med hjälp av reporäntan reglerar centralbanken det allmänna ränteläget. Repo är en förkortning av engelskans repurchase agreement, dvs återköpsavtal.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för reporänta - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.