Retentionsrätt

Retentionsrätt innebär en rätt för en borgenär att som säkerhet för en obetald fordran hålla kvar lös egendom till dess att gäldenären betalar. En skomakare kan t ex behålla skorna till dess att kunden betalar arbetet. Borgenären kan dock inte utan vidare sälja egendomen och på så vis få sin fordran betald.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för retentionsrätt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.