Riksgälden

Riksgälden (tidigare Riksgäldskontoret) är en statlig myndighet som förvaltar statsskulden och sköter statens upplåning.

Riksgälden ställer ut och förvaltar statliga garantier och lån som riksdagen beslutar om, samt ger lån till statliga myndigheter och affärsverk.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Riksgälden - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.