Säkerhet

En säkerhet är en garanti för att en köpare eller en låntagare ska fullfölja sitt åtagande, dvs att betala.

Köparen/låntagaren kan ställa säkerhet i form av t ex:

borgen

pant

• företagshypotek (företagsinteckning)

bankgaranti.

Säljaren/långivaren kan välja att begära en enda typ av dessa säkerheter eller flera samtidigt.

Säkerhet kan lämnas även för andra förbindelser, t ex hyreskontrakt.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för säkerhet - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.