Separationsrätt

Separationsrätt innebär att vissa tillgångar över huvud taget inte räknas med bland företagets tillgångar om företaget hamnar på obestånd.

Vid konkurs räknas de inte med i konkursboets tillgångar och de kan inte heller mätas ut av Kronofogden.

Separationsrätt är inte en form av förmånsrätt, eftersom dessa tillgångar inte tillhör företaget, även om de för tillfället finns hos företaget. Det gäller bland annat egendom med återtagandeförbehåll (t ex leasade inventarier eller maskiner köpta på avbetalning), kommissionsgods/handelsagenturgods och virke i upplag märkt för köparens räkning.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för separationsrätt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.