Självrisk

Självrisk kallas den del av en skadekostnad som försäkringstagaren själv betalar. Självrisk som betalas av ett företag för någonting som skadats i näringsverksamheten är normalt en avdragsgill utgift i företagets inkomstdeklaration.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för självrisk - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.