Skadestånd

Ett skadestånd är en ersättningsskyldighet för skada eller förlust.

Skadeståndsskyldighet kan bli aktuell både i och utanför kontraktsförhållanden. För skadeståndsskyldighet krävs normalt att skadan eller förlusten orsakats av en person som varit vårdslös. I en del situationer har man dock ett strikt ansvar, dvs ett ansvar oberoende av vållande. Detta förekommer bland annat inom köprätten.

Den skadevållande kan bli tvungen att ersätta sakskada, personskada eller förmögenhetsskada (ekonomisk förlust). När det gäller skada eller förlust pga brott mot arbetsrättslig lagstiftning kan skadestånd också förekomma för den kränkning som lagbrottet innebär, dvs även om ingen direkt skada eller förlust kan påvisas. Detta brukar kallas allmänt skadestånd.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för skadestånd - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.