Skatteförfarandelag

Skatteförfarandelagen (2011:1244) innehåller reglerna för beskattning, skattebetalning, självdeklarationer, kontrolluppgifter, mm. Lagen började gälla etappvis  1 januari 2012.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.