Skatteförfarandelag

Skatteförfarandelagen (2011:1244) innehåller reglerna för beskattning, skattebetalning, självdeklarationer, kontrolluppgifter, mm. Lagen började gälla etappvis  1 januari 2012.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för Skatteförfarandelag  - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.