Juridik / Skiljedom eller tingsrätt?

Skiljedom eller tingsrätt – vad är skillnaden?

Faktagranskad artikel

Vi ska just till att skriva på ett avtal, där det står så här: ”För det fall parterna inte lyckas skall tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden prövas av skiljemän i förenklat förfarande enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. ” Vad skiljer en skiljedom mot att en tvist går upp i tingsrätten? 

Publicerad: 2019-03-11
Svar:

Det är stor skillnad mellan att ha skiljedomsklausul och att inte ha det (för då avgörs tvisten vid den svarandes tingsrätt som första instans).

Man brukar avråda mindre företag från att skriva på avtal med skiljedomsklausul, eftersom förfarandet är betydligt dyrare än processen i en tingsrätt, som är gratis. Fast man måste förstås betala sitt ombud om man vill ha ett sådant, och förlorar man i tingsrätten, måste man betala motpartens rättegångskostnader.

Fördelen med skiljedomsförfarande är att det går snabbt. Skiljemännens beslut kan inte överklagas. Ett mål i domstol kan överklagas och pågå flera år i värsta fall. Ytterligare en fördel är att utslaget i skiljedomstol är hemligt. Ett domstolsutslag är offentligt.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!