Ställd pant

Ställd pant innebär att en tillgång (t ex företagsinteckning eller fastighetsinteckning) ställts som säkerhet för en skuld (eller något annat åtagande).

Ställda panter ska i balansräkningen redovisas som poster inom linjen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för ställd pant - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.