Ställd pant

Ställd pant innebär att en tillgång (t ex företagsinteckning eller fastighetsinteckning) ställts som säkerhet för en skuld (eller något annat åtagande).

Ställda panter ska i balansräkningen redovisas som poster inom linjen.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.