Stämningsansökan

Stämningsansökarn är ett dokument som lämnas till tingsrätten av någon som vill att en tvist ska lösas av domstol.

Stämningsansökan lämnas till den tingsrätt där motpartens företag har sitt säte eller där motparten är folkbokförd om denne är en privatperson.

I stämningsansökan ska ingivaren lämna parternas fullständiga adress och person-/organisationsnummer och ange vad han eller hon yrkar, dvs vad man vill att motparten ska göra eller betala. Vidare ska parten beskriva den grund han eller hon stöder sig på, t ex ett fel vid köp av en maskin eller hyra av en lokal, och de omständigheter, dvs händelseförlopp, som innebär att motparten är skyldig att göra eller betala det parten yrkar. Parten ska också beskriva den bevisning, både muntlig och skriftlig, som han eller hon vill åberopa.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för stämningsansökan - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.