Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv ären förening som företräder fler än 50 000 svenska företag. Företagen är organiserade i ett antal bransch- och arbetsgivarförbund som utgör Svenskt Näringslivs medlemmar. Svenskt Näringsliv har huvudkontor i Stockholm, regionkontor på 20 orter i landet och ett kontor i Bryssel. Föreningens långsiktiga mål är att arbeta för förbättrade villkor för företagandet.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för Svenskt Näringsliv - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.