Tilläggsbouppteckning

Tilläggsbouppteckningen är en komplettering till en bouppteckning, som ska göras om man efter det att bouppteckningen är registrerad upptäcker att någonting blivit fel, t ex om det dykt upp en ny skuld eller att det visar sig att det finns fler (eller färre) dödsbodelägare.

Dessutom ska en tilläggsbouppteckning alltid göras om den avlidne hade en sambo vars hela egendom inte har antecknats i huvudbouppteckningen och denne efter huvudbouppteckningen begär att få avräkna sina skulder på den egendom som inte ska ingå i bodelningen från de tillgångar som ska ingå.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för tilläggsbouppteckning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.