Tilläggsbouppteckning

Tilläggsbouppteckningen är en komplettering till en bouppteckning, som ska göras om man efter det att bouppteckningen är registrerad upptäcker att någonting blivit fel, t ex om det dykt upp en ny skuld eller att det visar sig att det finns fler (eller färre) dödsbodelägare.

Dessutom ska en tilläggsbouppteckning alltid göras om den avlidne hade en sambo vars hela egendom inte har antecknats i huvudbouppteckningen och denne efter huvudbouppteckningen begär att få avräkna sina skulder på den egendom som inte ska ingå i bodelningen från de tillgångar som ska ingå.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.