Tomträtt

En tomträtt är en rätt för innehavaren av tomträtten att förfoga över en fastighet eller en del av en fastighet. Tomträttsavtalet gäller under obestämd tid och upplåts mot en årlig avgift. Tomträttsinnehavaren kan uppföra byggnader på tomträtten och inteckna denna.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för tomträtt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.