Tomträttsavgäld

Tomträttsavgäld är en periodisk (oftast årlig) avgift för tomträtt. Utgifter för tomträttsavgäld är avdragsgilla i inkomstslaget kapital.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för tomträttsavgäld - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.