Tvångsinlösen

Reglerna om tvångsinlösen innebär att ett moderföretag som äger mer än 90% av aktierna i ett dotterbolag har rätt att av de övriga aktieägarna i dotterbolaget lösa in återstående aktier.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för tvångsinlösen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.