Underhandsförsäljning

Underhandsförsäljning är ett av två sätt på vilka Kronofogden kan sälja egendom som blivit utmätt (se utmätning) eller som ingår i en konkurs. Det andra sättet är genom exekutiv auktion. Underhandsförsäljning kan vara försäljning genom mäklare eller genom annonsering i tidning. I jämförelse med exekutiv auktion ger underhandsförsäljning oftast ett högre pris och därmed bättre utdelning för borgenärerna och mindre återstående skuld för gäldenären.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för underhandsförsäljning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.