Undersökningsplikt

Undersökningsplikt betyder fastighetsköparens ansvar att undersöka en fastighet före köpet. Undersökningsplikten innebär att köparen inte kan göra säljaren ansvarig för sådana fel som köparen borde ha upptäckt vid en normal undersökning. Säljaren av en fastighet är bara ansvarig för dolda fel.

En köpare av lös egendom har ingen generell undersökningsplikt. Däremot kan köparen inte reklamera sådana fel som denne borde ha upptäckt vid en undersökning av varan.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för undersökningsplikt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.