Upphovsrätt

Upphovsrätt (copyright) innebär ensamrätt för den som har skapat ett litterärt (t ex bok, tidningsartikel, reklamtext) eller konstnärligt (t ex konstverk, film, fotografi) verk att bestämma hur verket får användas. Vissa begränsningar har dock ensamrätten. Var och en får exempelvis kopiera verk för enskilt bruk eller citera ur verk. När någon annan använder verket ska upphovsmannens namn normalt anges. Upphovsmannen kan överlåta eller upplåta upphovsrätten. Upphovsrätten gäller till slutet av 70:e året efter det år då upphovsmannen avled. Se även ideell upphovsrätt och droit de suite.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för upphovsrätt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.