Världsbanken

Världsbanken är en vedertagen benämning på Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD). Världsbanken har till syfte att medverka till medlemsstaternas ekonomiska utveckling genom att ge lån med förmånliga villkor till investeringar för produktiva ändamål. Världsbanken tillhandahåller även rådgivning, teknisk hjälp och kunskap till utvecklingsländer i syfte att bekämpa fattigdom och förbättra levnadsstandarden i dessa länder. Världsbanken samarbetar med Internationella utvecklingsfonden och Internationella finansieringsbolaget. De tre brukar benämnas Världsbanksgruppen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för Världsbanken - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.