Växelkurs (valutakurs)

Med växelkurs eller valutakurs menas värdeförhållandet mellan två valutor.

Alla växlingstransaktioner i utländsk valuta innebär köp respektive försäljning av två valutor.

Växelkursen kan sägas vara priset på en valuta uttryckt i en annan valuta.

Om växelkursen mellan EURO/SEK är 9,20 betyder det att en EURO är värd 9,20 SEK. För varje EURO man säljer kan man köpa 9,20 SEK. Detta innebär att växelkursen mellan SEK/EURO är 0,109. För 100 kronor kan man alltså köpa 10,90 euro.

Se även valutakurser i bokslutet samt valutakurser vid momsredovisning.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för växelkurs - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.