30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Juridik / Vilka avtal måste bevittnas?

LEI-koder för värdepappershandel

Det finns en allmän uppfattning att avtal måste bevittnas. Men faktum är att det endast gäller ett fåtal avtal. 

Publicerad:

En vanlig fråga från våra kunder är om det avtal de håller på att upprätta måste vara bevittnat av två personer. Det kan handla om en fullmakt, ett arrendeavtal eller något annat. Huvudregeln är dock att parter kan ingå avtal utan att de måste bevittnas för att vara giltiga.

Det finns ett fåtal undantag, och det gäller:

  • testamenten, som måste vara bevittnat av två personer (som även ska intyga att den som upprättar testamentet är vid sina sinnens fulla bruk mm)
  • erkännande av faderskap, som ska bevittnas av två personer
  • för att köparen av en fastighet ska få lagfart måste säljarens namnteckning vara bevittnad av två personer.
  • framtidsfullmakter, som ska bevittnas av två personer, som inte får vara mindreåriga (eller psykiskt sjuka) eller närstående till fullmaktsgivaren.

Även om det inte finns några formella krav på bevittning, kan det vara bra att någon eller några bevittnar ett avtal i bevissyfte. Sådana vittnen kallas bevisvittnen.

Tips!

Vet du hur du ska bokföra dina affärshändelser eller är det svårt?
Kolla in vår Bokföringssupport – snabba svar i vårt webbforum!