Intjänandeår

Med intjänandeår menas det år den anställde tjänar in semester. Efter intjänandeåret följer semesteråret som är det år då den anställde har rätt att ta ut den intjänade semestern.

Löneadministration – tips och råd från Bjorn Lunden - Ordförklaring för intjänandeår - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.